Garantie

Hier enkele richtlijnen in verband met garantie

1. Bij voorkeur het defecte onderdeel in de originele verpakking terugbrengen.
Producten waarvan de labels of serienummers werden verwijderd, gebroken of beschadigd worden eveneens niet aanvaard.

2. Wat betreft volledige systemen, vallen enkel computers geassembleerd door Cyberware onder garantie. Defecte
goederen uit PC's gemonteerd door klanten, worden aanzien als losse componenten bij ons binnen te komen
ter vervanging of herstelling.

3. Voor het testen van defecte producten, wordt €35 per uur in rekening gebracht (incl. BTW). Voor producten die
niet defect blijken te zijn, wordt een administratiekost van €15 (incl. BTW) aangerekend.

4. Bij defecten van onderdelen op pc's die verstuurd worden, gelden dezelfde garantievoorwaarden. Wij staan
echter wel niet in voor eventuele verzendingskosten. Ook al blijkt het onderdeel defect te zijn, moet de
verzending voor het terugsturen door de klant worden betaald.

5. Bij afgifte van defecte goederen aanvaardt de klant de algemene verkoopsvoorwaarden van Cyberware.

6. Wij zijn niet aansprakelijk voor gegevensverlies bij herinstallatie.

7. Producten die 7 dagen na aankoop defect blijken te zijn, kunnen indien op stock ingeruild worden. Indien de 7
dagen periode overschreden is, wordt het product opgestuurd naar de fabrikant voor analyse. Wachttijden van
deze transacties kunnen oplopen tot 8 weken. Wij kunnen dan ook niets meer doen dan wachten tot het
onderdeel terugkomt. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor eventuele lange wachttijden.

8. Wij geven geen garantie als :
* De gebruiksaanwijzing niet nageleefd werd, of het product door verkeerd monteren stuk ging.
* Het breken of verwisselen van stickers op door ons geleverde onderdelen
* Externe factoren (wateroverlast, stroompieken,...)

Als u onzeker bent over de garantieperiode op een bepaald onderdeel, neemt u best contact op met ons.

Retourrecht

In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft de consument bij het doen van aankopen via Internet recht op een
'afkoelingsperiode'. Cyberware hanteert een afkoelingsperiode van 14 kalenderdagen na aflevering van het product. Binnen deze periode
mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden, waarbij de klant zelf de portokosten voor het terugsturen dient te
betalen. Wordt een bestelling aan de deur reeds geweigerd, dan worden te allen tijde alle door ons gemaakte (verzend)kosten in
rekening gebracht.

Wanneer u zich heeft bedacht over een via deze site gedane bestelling en u wenst de goederen te retourneren, doe dit dan zo snel
mogelijk na ontvangst. Omdat verzending altijd voor rekening en risico van de verzender geschiedt, dient het pakket deugdelijk verpakt
en voldoende gefrankeerd te zijn (onvoldoende gefrankeerde post wordt reeds door Bpost geweigerd). Wanneer de teruggezonden
goederen compleet, in originele verpakking en ongebruikt zijn, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag binnen de 30 dagen
terug op uw rekening. Voeg voor een snelle verwerken dan ook altijd een kopie van de aankoopfactuur bij met de vermelding 'annulering'
en uw bankrekeningnummer.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

De hier genoemde retourgarantie geldt in de omschreven hoedanigheid uitsluitend voor particulieren.
Het adres voor retourzendingen is:

CYBERWARE
Larstraat 6
8930
Lauwe

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze klantenservice:
Telefoon:056/497 197
E-Mail:info@cyberware.be

Belangrijk: Bij audio-, video- of datadragers en bij software is aanspraak op het retourrecht uitgesloten wanneer de zegels verbroken of de
verpakking geopend is. Het retourrecht geldt ook niet bij levering van goederen die speciaal voor de klant zijn besteld of samengesteld
of bij koopovereenkomsten die in de vorm van een veiling tot stand komen.

Voor meer informatie zie ook onze algemene voorwaarden.

Cyberware 2022